تدریس-انتگرال-ناسره-سینوسی
17
مهر
1398
تدریس-احجام-قطاعی
17
مهر
1398
تدریس-مساحت-محصور-به-منحنی-های-متقارن
تدریس-انتگرال-ناسره-کسینوسی
تدریس-مبحث-بهینه-سازی
تدریس-انتگرال-هموگرافیک-مثلثاتی
آموزش-مبحث-توابع-هیپربولیک
معرفی-فایل-اکسل-هوشمند-برنامه‌ریزی-
آنالیز-بودجه-بندی-و-سهم-فصول-ریاضی-در-کنکور-ارشد