30
آبان
1398
11
مهر
1398
شروع-ثبت-نام-کلاس-درس-و-تست-ترم-پاییز-(100-ساعتی)-ریاضی-عمومی-1و2
برنامه-(بودجه‌بندی)-کوییزهای-طبقه‌بندی-و-جامع-ریاضی-عمومی1و2
21
مرداد
1398
کوییز1-ریاضی:-مقدمات-(مثلثات)