اعتراضات کنکور ارشد ۹۸

به گزارش شعار سال مشاور کنکور با تشریح اتفاقات آزمون کارشناسی ارشد ۹۸، گفت: امسال داوطلبان سهمیه ۵ درصد متوجه شدند باید 70 درصد تراز آخرین قبولی را بیاورند، بیش تر درس خواندند، رتبه های خوب آوردند و تمام ظرفیت های خالی را پر کردند، یعنی تلاش 5 درصدی ها به ضرر سهمیه آزاد تمام شد.
سوژه اعتراض به نتایج نهایی و انواع سهمیه در کنکور ارشد 98 که توسط کاربران در سامانه فارس من ثبت شده است.
خبرنگاران فارس بررسی روی این موضوع را در دستور کار دارند و تاکنون در چندین خبر و گزارش، نظرات موافق و مخالف مسؤولان مربوط و نماینده های مجلس را جویا شده اند، قوانین موجود را بررسی کرده اند و نظرات موافق و مخالف ذینفعان اصلی یعنی داوطلبان کنکور را هم منتشر کرد ه اند.
اگرچه قانون روشن و قابل دسترس همه است اما حقیقت این است که قوانین همواره دارای پیچیدگی هایی هستند که نیاز به بیان و تشریح برای قابل فهم بودن برای همه مردم دارند.
این بار خبرنگار فارس به سراغ یک مشاور کنکور که از نزدیک با موضوعات کنکور و مسائل داوطلبان کنکور ارتباط دارد رفته است، رضا کشاورز افشار دانش آموخته دانشگاه تهران است و در این گفت وگو تجربه های واقعی از کارنامه های کنکوری های ارشد قبل و پس از اعمال سهمیه ها را بیان می کند.