ثابت ماندن ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران در سال ۹۸

به گزارش مسترتست رئیس دانشگاه تهران گفت: در ظرفیت پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد در سال جاری تغییری نداشتیم و این ظرفیت امسال ثابت مانده است.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه ظرفیت پذیرش دانشجوی دانشجو در دانشگاه تهران برای سال جاری تغییری نکرد، اظهار کرد: برای سال جاری هیچ گونه تغییری در ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی برای سال جاری ایجاد نکردیم 

وی در ادامه با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه تهران برای سال جاری، تصریح کرد: در ظرفیت پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری برای سال جاری تغییری نداشتیم و این ظرفیت امسال ثابت مانده است.

رییس دانشگاه تهران یادآور شد: برای سال جاری حدود ۱۳ هزار دانشجوی جدید از داخل کشور پذیرش می کنیم که این ظرفیت جدا از پذیرش دانشجو از دانشگاه‌های خارجی است و با احتساب این آمار بیش از ۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه تهران برای دوره‌های مختلف تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

دکتر نیلی در پایان خاطر نشان کرد: سال گذشته ظرفیتی خارج از ظرفیت اعلامی به دانشگاه تهران تحمیل شد که خوشبختانه امسال این اتفاق نیفتاد و پذیرشی خارج از ظرفیت اعلامی نداشتیم.