پاسخ تشریحی سوالات ریاضی همه رشته در کنکور ارشد

در این قسمت می‌توانید در یک نگاه مشاهده نمایید که دسترسی شما به پاسخ‌نامه چه رشته‌هایی وجود دارد و با کلیک بر روی رشته مورد نظر به صفحه مربوطه رفته و پاسخ‌نامه سال‌های منتخب را دانلود نمایید.

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 93

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 94

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 95

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 96

لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 97

 لینک صفحه دانلود بخشی از دفترچه مربوط به سوالات ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها در کنکور 98

 

جدول لینک صفحات مربوط به پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی عمومی تمامی رشته‌ها و کنکورهای منتخب:

رمز کلیه فایل‌ها "shokrzad.com" است.

- رشته مهندسی صنایع کد 1159

- رشته مهندسی عمران کد 1264

- رشته مهندسی مکانیک کد 1268

- رشته مهندسی مواد کد 1272

- رشته مهندسی عمران - نقشه‌برداری کد 1263

- رشته مهندسی معدن کد 1268

- رشته مهندسی کامپیوتر کد 1277

- رشته‌های پایه ریاضی و آمار به ترتیب کدهای 1208 و 1207

- رشته علوم کامپیوتر کد 1209

- رشته ژئوفیزیک و هواشناسی کد1202

- رشته مدیریت نساجی کد 1288

- رشته مهندسی نساجی - تکنولوژی کد 1283

- رشته فلسفه و تاریخ علم کد 1218

- رشته فیزیک دریا کد 1217

- رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کد 1324

- رشته آماد کد 1156

- رشته مدیریت در سوانح کد 1262

- مهندسی دریانوردی کد 1266

- مهندسی هوافضا کد 1292

 - رشته MBA کد 1148