پاسخ تشریحی ریاضی رشته های ریاضی و آمار

در کنکورهای سال‌های اخیر، درس ریاضی عمومی  در رشته‌های ریاضی و آمار به صورت مشترک با سوالاتی تکراری مطرح بوده‌اند. به همین خاطر پاسخ‌نامه ارائه شده بر اساس ترتیب گزینه‌های دفترچه رشته ریاضی است و احتمالا در گزینه‌ها با رشته آمار متفاوت است، ولی پاسخ تشریحی یکسانی دارند.

پاسخ سوالات ریاضی رشته ریاضی و آمار   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌های ریاضی و آمار کنکور 93  (رایگان)

پاسخ سوالات ریاضی رشته ریاضی و آمار   لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی رشته‌های ریاضی و آمار کنکور 94 (رایگان)

 

جهت دریافت کد مربوط به قفل فایل‌ها، عدد "100" را به سامانه پیامکی "50002206868"  ارسال نمایید.

تذکر: رمز همه فایل‌های رشته‌های مختلف، یکسان هست.