رشته مهندسی صنایع (سیستم‌های کلان - مدیریت سیستم و بهره‌وری)
وبسایت شخصی رضا شکرزاد - سایت تخصصی ریاضی عمومی کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع (سیستم‌های کلان - مدیریت سیستم و بهره‌وری)