دانلود جزوات پیش مطالعه و نمونه(ارشد و دکتری)
وبسایت شخصی رضا شکرزاد - سایت تخصصی ریاضی عمومی کارشناسی ارشد

دانلود جزوات پیش مطالعه و نمونه(ارشد و دکتری)

 

1- جزوه پیش‌مطالعه کلاس‌های  درس و تست: ارشد MBA و فنی   /  ارشد مدیریت و اقتصاد و حسابداری / دکتری مدیریت و اقتصاد و حسابداری

2-نمونه جزوه ریاضی2 کلاس درس و تست MBA و فنی

3- نمونه جزوه تست‌های کلاس نکته و تست فنی مهندسی

4- نمونه چارت درختی و جمع‌بندی فصول ریاضی

5- نموه جزوه نکته و تست ارشد مجموعه مدیریت و اقتصاد و حسابداری