ریاضی | ریاضی ارشد | ریاضی عمومی | ریاضی MBA | ریاضی فنی و مهندسی
وبسایت شخصی رضا شکرزاد - سایت تخصصی ریاضی عمومی کارشناسی ارشد

رشته MBA

   ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۰۹:۲۲      5623

رشته مهندسی عمران

   ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ۱۹:۳۱      3322

تحلیل ظرفیت‌های رشته MBA (مقایشه 91 تا 95)

   ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۳      1878

نمونه کارنامه‌های رشته MBA در کنکور 95

   ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۶      3178