ریاضی | ریاضی ارشد | ریاضی عمومی | ریاضی MBA | ریاضی فنی و مهندسی
وبسایت شخصی رضا شکرزاد - سایت تخصصی ریاضی عمومی کارشناسی ارشد

رشته MBA

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۸:۱۰      5784

رشته مهندسی عمران

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۹:۰۱      3406

تحلیل ظرفیت‌های رشته MBA (مقایشه 91 تا 98)

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۹:۰۴      1970

نمونه کارنامه‌های رشته MBA در کنکور 95

   ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۶      3362