ریاضی | ریاضی ارشد | ریاضی عمومی | ریاضی MBA | ریاضی فنی و مهندسی
وبسایت شخصی رضا شکرزاد - سایت تخصصی ریاضی عمومی کارشناسی ارشد

نکته 74: کار میدان‌های H و G

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۴:۳۲      18

نکته 73: جمع‌بندی حد، پیوستگی و مجانب

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۷:۱۴      16

نکته 72: اشکال متقارن

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۷:۱۰      13

نمونه کارنامه MBA (مدیریت کسب و کار)

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۷:۰۳      44

نکته 71: تستی از مبحث اتنگرال سطح نوع 1

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۵:۱۹      17

نکته 69: تابع H و G

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۵:۱۳      18

نکته 68: روش‌هاي حل انتگرال خط نوع دوم

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۵:۱۲      16

نکته 65: جدول جمع‌بندی حدود تبدیل کروی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۴:۵۹      13

نکته 64: تستی خاص از تبدیل کروی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۴:۵۶      16

نکته 63: تبدیل کروی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۴:۵۲      19

نکته 62: مختصات استوانه‌ای

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۴:۵۲      14

نکته 60: تغییر مختصات بیضی (شبه قطبی)

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۴:۴۱      17

نکته 57: تعویض ترتیب در المان انتگرال‌گیری

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۴:۳۳      17

نکته 56: اکسترمم سازی مطلق (لاگرانژ)

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۱:۲۳      16

نکته 55: انواع نقاط بحرانی (ماتریس هسیان)

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۱:۲۱      19

نکته 54: معادلات خط و صفحه مماس و قائم

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۱:۱۹      19

نکته 53: مشتق جهتی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۱:۱۷      16

نکته 52: مشتق ضمنی توابع چندمتغیره

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۱:۱۵      18

نکته 50: دیفرانسیل‌های توابع چندمتغیره

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۱:۱۰      20

نکته 49: قضیه اویلر

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۱:۰۳      15

نکته 48: مشتق‌گیری جزئی توابع چندمتغیره

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۱:۱۰      17

نکته 46: برد توابع چندمتغیره

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۵۹      17

نکته 45: تاب و انحنا برای منحنی‌های معروف

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۵۵      21

نکته 44: فرمول‌های انحنا

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۴۸      16

نکته 42

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۴۴      31

نکته 38: سری‌های مک لورن توابع معروف

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۲۷      20

نکته 37: P-سری‌ها

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۲۵      18

نکته 36: خواص به توان رساندن i

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۲۳      18

نکته 35: مساحت محدود به درون دلوار‌

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۰۹      21

نکته 33: دسته بندی منحنی های قطبی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۰۷      18

نکته 32: زاویه بین شعاع حامل و خط مماس

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۰:۰۰      18

نکته 31: مساحت محصور و بازه متقارن

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۴۸      18

نکته 30: p-انتگرال ها

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۴۵      17

نکته 29: تابع گاما

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۴۳      21

نکته 28: قضیه حد مجموع ریمان

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۴۲      19

نکته 27: نکات انتگرال در قسمت مثلثات

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۴۰      21

نکته 26: تغییر متغیر‌های خاص رادیکالی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۵      18

نکته 25: انتگرال توابع گویای مثلثاتی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۳      21

نکته 24: روش تفکیک کسر

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۲۹      18

نکته 23: روش جزء به جزء

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۲۷      20

نکته 22: روش تغییر متغیر

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۲۵      18

نکته 21: طول نقاط عطف و طول نقاط بازگشت

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۲۳      22

نکته 20: قضیه رل

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۷      21

نکته 19: سوالات نمودار اطراف نقطه‌ای خاص

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۶      22

نکته 18: بهینه سازی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۴      21

نکته 17: مشتق مراتب بالاتر

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۲      21

نکته 16: تحلیل توابع اطراف صفر

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۰      17

نکته 15: مشتق توابع چند ضابطه‌ای

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳:۰۸      19

نکته 12: مجانب مایل

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰۲:۵۶      16

نکته 11

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۴:۴۹      30

نکته 9

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰۲:۴۲      29

نکته 8

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰۲:۳۸      36

نکته 7: رفع ابهام یک به توان بی نهایت

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰۲:۳۳      19

نکته 7: برد توابع

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰۱:۳۸      21

نکته 6: معادلات درجه دوم

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲۱:۵۶      20

نکته 5: محل تلاقی نمودار تابع و معکوسش

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲۱:۵۳      23

نکته 3: هم ارزی و هوپیتال

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲۱:۴۴      25

نکته 2: انتگرالده عدد یک

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲۱:۳۳      33

تغییر رشته

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۲:۰۴      34

نکته 1: جمع بندی سوالات مساحت

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۷:۴۱      31

معرفی ریاضی عمومی 1و2 رشته MBA

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۱      157

مشاوره انتخاب رشته MBA کنکور 98

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۲:۲۱      189

پاسخ‌نامه تشریحی ریاضی عمومی 1و2 (MBA97)

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳:۴۷      1070

شروع ثبت نام کلاس‌های درس و تست پاییز 97

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶:۰۰      620

وبینار رایگان انتخاب رشته ارشد MBA 96

   ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲۲:۳۷      1103

نکته و تست - جمع‌بندی ریاضی عمومی 1و2

   ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۲۲:۵۲      2425

کلاس درس و تست ریاضی عمومی 1و2 ترم پاییز 95-96

   ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۱۲:۴۲      1618

سمینار MBA در ایران

   ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ ۱۴:۵۹      1956

مشاوره تخصصی با من (تابستان 95)

   ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۱۴:۲۰      3122

کلاس درس و تست ریاضی عمومی1و2 ترم تابستان 95-96

   ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۲      3315

کارگاه رایگان انتخاب رشته MBA (کنکور 95)

   ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲۲:۳۸      3857

مطالعه گزینشی فصول و مباحث مهم ریاضی

   ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۱۴:۰۳      2806

فایل‌های ضمیمه کتاب‌های 300 تست ریاضی1و2

   ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ ۰۲:۰۴      2963

دوره نکته، تست و جمع‌بندی ریاضیات پایه

   ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۱:۳۳      2479

ثبت نام کنکور ارشد 95 شروع شد

   ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۲:۰۹      3793

کانال تلگرام ریاضی

   ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۸:۱۹      20551

برنامه کلاس‌های ترم پاییز

   ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ ۲۳:۱۷      3453

رتبه بندی دانشجویان حاضر در آزمون های 1 تا 3

   ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۱:۵۱      4118

فایل excel هوشمند برنامه‌ریزی

   ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۱۳:۱۴      13586

جلسه گروهی مشاوره اصولی ارشد مدیریت مالی

   ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۰۹:۴۳      2799

برنامه آموزشی ترم تابستان

   ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۲۲:۰۱      3445

برنامه پیشنهادی مطالعاتی آزمون ارشد 95

   ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۱۵:۴۱      7472

تحلیل سوالات ریاضی عمومی 1و2 کنکور ارشد MBA 94

   ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰۹:۵۶      6990

ریاضی کنکور 94

   ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ۱۹:۰۲      4399

تاریخ شروع کلاس نکته و تست ریاضی‌عمومی

   ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۴:۵۰      4607

تغییرات دفترچه امسال چی بود؟

   ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ ۱۱:۰۳      3995

شرکت کردن در دو رشته برای ارشد اصولی هست؟

   ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۱۰:۰۶      6598

سوالات طبقه‌بندی ریاضی 1 (تست‌های تسلط)

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲۰:۳۰      10667

روش‌های ارتباط با استاد شکرزاد

   ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۲۰:۳۸      9239

منابع پیشنهادی ارشد MBA و سیستم و بهره وری

   ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ۰۹:۰۳      4530

پاسخنامه تشریحی ریاضی ارشد و دکتری 93

   ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ ۰۹:۲۶      12749

تحلیل سوالات ریاضی1و2 MBA و سیستم ارشد 93

   ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰۹:۵۹      6726

آرشیو گاه نوشته‌های کارشناسی ارشد

   ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰۹:۴۱      5219

دفترچه‌های 93 (ارشد و دکتری همه رشته ها)

   ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ ۰۱:۱۵      7850

پکیج مشاوره کارشناسی ارشد (سال 93)

   ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰۹:۳۹      4925

تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد

   ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰۹:۳۵      46472